Zespół Szkół w Moszczenicy, ul. Leśna 5, 38-321 Moszczenica, tel. (18) 35 41 007, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zsmoszczenica.pl

Zespół Szkół w Moszczenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Moszczenicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach (podstronach) nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Brak mapy strony.
 • Część dokumentów nie ma poprawnie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Część dokumentów pochodzi z różnych źródeł, wytworzona została w innych jednostkach co uniemożliwia wpływ na ich kształt oraz treść.
 • Część fotografii nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-07.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Potok, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 183541083 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny

Leśna 5
38-321 Moszczenica

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
 • Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Budynek posiada dwa wejścia główne: jedno od strony ul. Szkolnej, jedno od ul. Leśnej, oraz trzy wejścia gospodarcze. Wejście od ul. Leśnej umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu z niewielką przeszkodą architektoniczną. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Budynek przy ul. Samorządowej

Samorządowa 3
38-321 Moszczenica

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
 • Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Budynek posiada dwa wejścia: wejście główne od ul. Samorządowej, wejście boczne również od ul. Samorządowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia

 • Około 40% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi musisz otworzyć kluczem.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Budynek Przedszkola

Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
 • Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Budynek posiada dwa wejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych: wejście główne od ul. Samorządowej, wejście gospodarcze od placu parkingowego. Wejście przez budynek Urzędu Gminy jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.