Ogłoszenia

Obrazek - kredka

 

Brak  aktualnych ogłoszeń

 

Zakończenie projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

Opublikowano: poniedziałek, 15 czerwiec 2020 Administrator
 
 

Przez trzy lata szkolne, od września 2017 do czerwca 2020 r. nasza placówka realizowała projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego II. To projekt Województwa Małopolskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

W projekcie brali udział uczniowie starszych klas naszej szkoły. W szczególności klas 2 i 3 gimnazjalnych, oraz 7 i 8 Szkoły Podstawowej.
Zajęcia były realizowane w formie warsztatowej i indywidualnej. W trakcie ich trwania uczniowie mieli możliwość określenia własnych predyspozycji i zapoznania się z różnymi zawodami. Dodatkowo każdy z uczestników mógł, wraz z doradą zawodowym, przygotować Indywidualny Plan Działania (IPD). Przygotowano 82 takich planów.

W trakcie trwania projektu zorganizowano dla uczestników między innymi:

 • dwa wyjazdy na "Festiwal Zawodów w Małopolsce",
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
 • wyjazd do teatru - zapoznanie z pracą aktora.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom zajęć oraz osobom i instytucjom, które włączyły się w pomoc w ich organizacji.

Przemysław Potok

 

Wizyta w teatrze w ramach MKZ II

Opublikowano: piątek, 06 grudzień 2019 Administrator

5 grudnia uczestnicy zajęć w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II" brali udział w wycieczce do teatru w Krakowie. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie z miejscem pracy i pracą aktora teatralnego. Uczestnikom bardzo podobała się też wystawiona sztuka. Niektórzy z nich pierwszy raz obejrzeli "prawdziwy" spektakl teatralny. Przed wizytą w teatrze grupa mogła podziwiać piękny świąteczny wystrój krakowskiego rynku.

Doradztwo zawodowe - rekrutacja nowych uczestników do projektu

Opublikowano: czwartek, 05 wrzesień 2019 Administrator

Od września 2019 kontynuujemy realizacje zajęć w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych w szczególności klas 7 i 8 tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) w którym realizowane będą warsztaty, konsultacje indywidualne dla uczniów i zajęcia zawodoznawcze. Główne cele działania SPInKi to:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
 • Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
 • Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadpodstawowych.
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 • Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
 • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas 7 i 8. W pierwszej kolejności rekrutacją objęci zostaną uczniowie klasy 8.

Każdy uczestnik projektu, po jego zakończeniu, otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. 

Od września rozpoczynamy rekrutację nowych osób do projektu. Uczniowie otrzymają formularze zgłoszeniowe do projektu. Szczegółowych informacji udziela opiekun projektu p. Przemysław Potok.

Informacje o rekrutacji znajdują się też na gazetce szkolnej.


Pliki do pobrania:

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach - SPInKa

Wycieczka do Krakowa na Targi Edukacyjne

Opublikowano: poniedziałek, 01 kwiecień 2019 Administrator

21 marca 2019 uczniowie uczestniczący w zajęciach realizowanych w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II" brali udział w wycieczce na targi edukacyjne "Festiwal Zawodów"  w Krakowie. Udział w targach pozwolił uczestnikom zapoznać się z ofertą kształcenia różnych szkół średnich z województwa. Każdy z uczniów miał też możliwość porozmawiać z obecnymi uczniami z tych. Wszyscy mogli zdobyć nowe informacje na tematy zawodowe. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się przede wszystkim pokazy pracy różnych zawodów.

 

Rekrutacja do projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

Opublikowano: poniedziałek, 03 wrzesień 2018 Administrator

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nadal realizujemy zajęcia w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych w szczególności klas 8 tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu w szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) w którym realizowane będą warsztaty, konsultacje indywidualne dla uczniów i zajęcia zawodoznawcze. Główne cele działania SPInKi to:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
 • Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
 • Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadpodstawowych.
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 • Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
 • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas 8 i 3 gimnazjum. Klasy 3 gimnazjalne kontynuują realizację projektu. Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas 8.

Każdy uczestnik projektu, po jego zakończeniu, otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. 

Od września rozpoczynamy rekrutację nowych osób do projektu. Uczniowie otrzymają formularze zgłoszeniowe do projektu. Szczegółowych informacji udziela opiekun projektu p. Przemysław Potok.


Pliki do pobrania:

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach - SPInKa

Więcej artykułów…