Wycieczka kl. VIII do Warszawy realizowana w ramach Projektu „Poznaj Polskę”

Opublikowano: poniedziałek, 16 maj 2022 R. Liszka

W dniach 4-6 maj 2022r klasy VIII a, VIII b i trzy uczennice z klasy IV b zwiedzały stolicę Polski.
Wyjazd był możliwy dzięki środkom uzyskany z programu ”Poznaj Polskę „, pomocy finansowej Wójta Gminy Moszczenica oraz własnemu wkładowi uczestników. Program wycieczki opracowała fundacja „Wyjdź z Domu”, a przedstawiał się on następująco:

  • Centrum Nauki Kopernik - doświadczalne poznawanie praw rządzących przyrodą
  • Stadion Narodowy trasa „Poczuj się jak VIP”
  • Spacer z przewodnikiem po Historycznym Zespole Miasta z Traktem Królewskim ( Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Kościół Św. Krzyża)
  • Pałac Prezydencki – zwiedzanie wnętrz
  • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - warsztaty
  • Muzeum Motoryzacji w Otrębusach
  • Seans filmowy w multikinie w galerii „Złote Tarasy”

Kierownik wyjazdu: W. Piotrowski, opiekunowie : Liszka R., Ludwin A., Łaś Sz.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim instytucjom i osobom, które pomogły urzeczywistnić wyjazd młodzieży do stolicy Polski - Warszawy. Dziękujemy.

Opracowała: wychowawca kl. 8a Liszka R.

Turnus rehabilitacyjny KRUS

Opublikowano: środa, 11 maj 2022 SP

Na prośbę Placówki Terenowej KRUS w Gorlicach przekazujemy informację o turnusach rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

W przypadku pytań można kontaktować się z Placówką w Gorlicach - tel. (18) 352 48 03, (18) 414 54 27.

Wyniki Olimpusa i Olimpuska z j. angielskiego

Opublikowano: środa, 11 maj 2022 A. Ludwin

W dniu 12 stycznia 2022 r. odbył się w naszej szkole ogólnopolski konkurs Olimpus z języka angielskiego. W konkursie wzięło udział 9 uczniów z klas IVa/b naszej szkoły. Ogółem startowało z klas IV 2049 uczniów. Konkurs miał formę jednorazowego testu.

Najlepszy wynik osiągnęły dwie uczennice:

Anna Mruk z kl. 4a zajęła 6 miejsce i zdobyła dyplom laureata,

Anna Jędrzejowska z kl. 4b zajęła 8 miejsce i uzyskała dyplom laureata.

 

W dniu 13 stycznia 2022 r. odbył się w naszej szkole ogólnopolski konkurs Olimpusek z języka angielskiego. W konkursie wzięło udział 9 uczniów z klas IIa/b oraz IIIa/b. Konkurs miał formę jednorazowego testu.

Najlepszy wynik osiągnął Seweryn Skrobiś z klasy 2a. Uczeń nie popełnił żadnego błędu - zdobył 210 punktów, zajął 1 miejsce i uzyskał dyplom laureata i nagrodę książkową.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał od organizatorów dyplom uznania.

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Radni Młodzieżowej Rady Gminy złożyli ślubowanie

Opublikowano: środa, 04 maj 2022 W. Bogdan

Pierwsza Sesja Piątej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica

            Po kilku miesiącach przygotowań Młodzieżowa Rada Gminy  Moszczenica odbyła pierwsza sesję. Kontynuujemy działania rozpoczęte w 2013 roku, jeszcze za czasów funkcjonowania Gimnazjów.

            Na sesji 21 czerwca 2021 poprzednia Rada powołała Gminną Komisję Wyborczą i ruszyła procedura wyborów. Ogłoszono kalendarz wyborczy, ustalono datę wyborów, składy okręgowych komisji wyborczych w obu Zespołach Szkół. Wybory ogłoszono na 15 grudnia 2021 r. Zgodnie z Ordynacją wyborczą wybrano kandydatów na Radnych MRG. Z różnych względów terminy pierwszej sesji ulegały przesunięciu, aż wreszcie w dniu 4 maja odbyło się to ważne dla młodzieży spotkanie.

            Sesję prowadziła na początku Przewodnicząca MRG czwartej kadencji Anna Kudłaty. Obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Jerzy Wałęga, Sekretarz Gminy Teresa Brągiel, Skarbnik Jolanta Bielewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Izabela Wąsowska, Wicedyrektor Zespołu Szkół  w Staszkówce Iwona Cygnarowicz, opiekun MRG – Dyrektor Zespołu Szkół w Moszczenicy Witold Bogdan oraz grupa uczniów z ZS Staszkówka – uczestników projektu obywatelskiego. Po czynnościach proceduralnych Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Gabriela Bajorek - odczytała Protokół z przebiegu wyborów. Następnie Pan Wójt i Pani Przewodnicząca Rady wręczyli zaświadczenia o wyborze na Radnych. Szczególnym przeżyciem dla nowych radnych było uroczyste złożenie ślubowania. Pan Wójt odczytał test ślubowania, a następnie pojedynczo wywoływani Radni wypowiadali z przejęciem: „ślubuję!”.

Przewodnicząca Ania Kudłaty przeprowadziła głosowanie na Przewodniczącego nowej MRG.  Został nim Kamil Jędrzejowski. Nowy Przewodniczący kontynuował wybory na Wiceprzewodniczącego  oraz  sekretarza. Wybrani zostali odpowiednio: Magdalena Wiejaczka oraz Weronika Kania.

Pan Wójt Jerzy Wałęga gratulując wyboru i złożenia ślubowania uświadomił Radnych o powadze tego wyboru, znaczenia tej sytuacji dla samorządności i praworządności działania Gminy. Opisał dziewięcioletnią tradycję działania MRG. Podkreślił rolę MRG w funkcjonowaniu samorządu. Omówił również najważniejsze zagadnienia i projekty realizowane obecnie w Gminie Moszczenica.   Wszyscy uczestnicy sesji - radni i goście - wyrażają nadzieję, że kontynuowana inicjatywa samorządowa w Gminie Moszczenica wpłynie na znaczne wzmocnienie demokracji i będzie korzystna dla młodzieży, dzieci ale również dla całej społeczności gminy.

Witold Bogdan

Inicjatywność i przedsiębiorczość – działalność banków

Opublikowano: wtorek, 03 maj 2022 W. Bogdan

Bardzo szybko nadszedł ostatni dzień zajęć w projekcie ,,Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” z zakresu „Inicjatywność i przedsiębiorczość” w tym roku szkolnym. W dniu 30 kwietnia kontynuowaliśmy moduł „Pieniądze i bankowość”.  Po obejrzeniu filmów z cyklu „Podstawowe pojęcia ekonomiczne” dotyczących działań banków, w grupach tworzyliśmy plakaty pokazujące z czym nam kojarzy się bank komercyjny. Analizowaliśmy skąd się biorą pieniądze w banku, na czym polega udzielanie kredytów, co to jest zdolność kredytowa, na czym zarabiają banki. Zastanawialiśmy się jak przebiegają transakcje bezgotówkowe, jak działają karty debetowe i kredytowe, przelewy elektroniczne czy płatności telefonem. Dokonaliśmy podsumowania dwóch miesięcy zajęć, przypomnieliśmy sobie wszystkie nowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości. Czekamy teraz na wspólny wyjazd edukacyjny i kolejną część zajęć w kolejnym roku szkolnym. Do zobaczenia na zajęciach w październiku